Jak se dá položit dřevěná plovoucí podlaha?

Dřevěnou plovoucí podlahu můžeme položit několika způsoby. Každý z nich má své výhody a zápory a hodí se pro různé druhy podkladu.

Pokládka na izolační podložku

První je pokládka na izolační podložku, kde se využije maximálně zámkový spoj click lock. K pokládce podlah tímto způsobem je zapotřebí mít rovný podklad s odpovídající vlhkostí. 

Na takto připravený podklad se položí parotěsná fólie a podložka kročejového hluku, u podlahového topení nedáváme parotěsnou fólii a použijeme podložku vhodnou pro podlahové topení

Kvalitní izolační podložka dokáže sama vyrovnat některé mírné nerovnosti, aby byl povrch rovný a pevný pro plovoucí podlahy. Nerovnosti totiž umožňují pohyb desek, dojde tak k zeslabení spojů a podlaha vrzá.

Celoplošné lepení

Druhý způsob je celoplošné lepení, čímž se dřevěná podlaha stává stabilnější, méně hlučná a v případě pokládky na podlahové topení má lepší propustnost tepla.

Celoplošné lepení neumožňuje použít tradiční protivlhkostní bariéru. Proto je velmi důležité mít suchý podklad před zahájením pokládky s relativní vlhkostí nejvýše 60% (obsah vlhkosti v betonu je asi 2,5%). 

Relativní vlhkost (RH) musí být mezi 30 - 60%. Teplota nejméně 18 °C před, během i po instalaci.

Podlahářské práce

Naše společnost se již po dlouhá léta zabývá pokládkou a prodejem všech podlahových krytin ve různorodých prostorách. Dokážeme odstranit  a zlikvidovat starou podlahovou krytinu, upravit a vyrovnat podklad pro položení nové podlahy a samozřejmě položit novou podlahu. Nechte podlahářské práce na nás.