Jak probíhají podlahářské práce?

Začíná se odstraněním staré podlahové krytiny, poté se vyrovná podklad pro novou krytinu. Na vyrovnaný podklad položíme novou krytinu buď volně nebo lepením. Když je krytina položena doplníme soklovými nebo přechodovými lištami, popřípadě u schodiště zkrášlíme běhounem nebo nášlapy.

1. Kontrola materiálu

Před a během pokládky dřevěných podlah byste měli důkladně kontrolovat případné závady materiálu. Montáž provádějte vždy za denního světla nebo kvalitního osvětlení. 

2. Aklimatizace podlahy

Dřevěné podlahy se musí minimálně 48 hodin nechat aklimatizovat v místnosti, kde se budou pokládat. Pokud jsou mezi místností skladování a místností pokládky velké klimatické rozdíly, měla by být doba aklimatizace delší. Balíky skladujte vždy na rovném podkladu a originálně uzavřené.

3. Pozor na vlhkost

Dřevěné podlahy se nesmí pokládat v místech, kam se na podlahu může dostat voda. Voda může dřevo trvale poškodit.

4. Vlastnosti podkladu

Všechny dané podklady musí být rovné, suché a dostatečně pevné. Větší nerovnosti vyrovnejte běžnými stěrkovými hmotami. Povrch podkladu by měl být bez propadlin nebo prasklin. 

5. Dilatační spáry

Dřevo jako přírodní materiál neustále pracuje. Může se rozpínat i smršťovat, proto musíte dodržovat od všech pevných částí pokoje oddělení za pomoci tzv. dilatační spáry. Příliš malá vzdálenost od stěn je jednou z nejčastějších chyb při pokládce. Dilatační spára by měla při obvyklé pokládce činit min. 15 mm, u větších ploch úměrně více.

Další informace naleznete v článku Pokládka plovoucí podlahy včetně názorného videa.