Jak odhlučnit podlahu?

Pokud už nechcete poslouchat vrzání a skřípání vaší podlahy nebo věčné stěžování sousedů, že slyší každý váš pohyb, je načase efektivně odhlučnit podlahu a zatočit tak s takzvaným kročejovým hlukem. 

Kročejový hluk

Pod tímto pojmem se ukrývá zvuk, který vzniká ve stavební konstrukci a dále se v ní šíří. Původem kročejového hluku jsou mechanické impulzy – zvuky, které vznikají při chůzi, posunování židlí, pádu předmětů na podlahu, apod. Tyto zvuky jsou následně konstrukcí vedeny do sousedních místností, kde vyvolají nežádoucí hluk.

Obrana proti šíření kročejového hluku

Obranu musí v prvé řadě zajišťovat správně navržená a provedená konstrukce domu. Bohužel na to většina stavebníků zapomíná a tak vznikají nežádoucí rezonanční body.

Snížení nebo úplné omezení kročejového hluku je dáno materiály, jež jsou umísťování do podlah. Jedná se o zvukoizolační materiály nebo kročejové izolace. Mezi takové řadíme desky z minerálních vláken nebo elastifikovaného polystyrenu, které efektivně zabrání přenosu zvuků.

Odhlučnění podlahy

Samotné odhlučnění podlahy není nikterak složitý úkon.

Postup odhlučnění podlahy

Každá pořádná podlaha potřebuje několik kvalitních vrstev, z nichž každá má svou důležitou úlohu.

  1. Z původní podlahy je důležité odstranit všechny vrchní vrstvy, jako je linoleum, koberec či parkety, tedy vše až na původní povrch.
  2. Na takto připravený pevný a rovný povrch položíme podkladovou igelitovou folii, která funguje jako parotěsná zábrana. Ta ochrání vrchní vrstvy před případnou vlhkostí.
  3. Poté již následuje první vrstva skladebné podlahy. Většinou se jedná o desky z minerálních vláken, dřevovláknité desky nebo desky z elastifikovaného polystyrenu. Tato vrstva je skvělým tepelným a právě hlukovým izolantem a také nám pomáhá dorovnat podlahu.
  4. Poté následuje vrstva roznášející tlak, což jsou ve většině případů dřevotřískové desky nebo OSB desky. Dřevotřískové či OSB desky by měly být silné 1,5 cm. Doporučuje se použít vrstvy dvě, které budou položené křížem na sebe. Tím se bude tlak lépe roznášet a podlaha nebude dunět ani vrzat.
  5. Je důležité, aby mezi stěnou a položenými deskami byla mezera. Ta může být vyplněna speciálními gumovými distančními pásky.
  6. Na tlak roznášející vrstvu přijde kročejová izolace tenkovrstvá.
  7. A poté již položíme nášlapnou vrstvu, tedy naši vybranou podlahu – plovoucí podlaha, koberce, linoleum nebo parkety. 

Tímto způsobem vznikne podlaha odolná proti šíření kročejového hluku. Předejdete tím nepříjemnostem se sousedy a také nepříjemnému vrzání a dunění.

Doporučujeme proto základní desku i všechny dřevěné vrstvy napenetrovat a tím je proti vlhkosti ochránit. Dále si rozmyslete, jakou podlahu na tuto vrstvu položíte. Pokud jste odhlučnění nikdy neprováděli, obraťte se s tím na odborníky. AMADEO podlahy mají s tímto bohaté zkušenosti, takže nás v případě zájmu kontaktujte.