Pokládka PVC v Městské knihovně v Plzni

Pokládka PVC v Městské knihovně v Plzni - 12 0m2. Klasické PVC Fatra Domo, které každý zná ze školních jídelen je stále oblíbené v prostorech s větší zátěží - 43. Zde jsme použili PVC v šíři 1,5 m. Toto PVC se svařuje svařovací šňůrou za tepla. Podklad musí být rovný, jinak se případné nerovnosti časem objeví.

Doba realizace: 7 dní

Podobné reference