Pokládka PVC v ZŠ na Plzeňsku

Pokládka PVC Fatra v základní škole - 55 m2. Nejdříve se provedlo odstranění stávající krytiny, vyspravení podkladu a následné vystěrkování kalciosulfátovou stěrkou Murexin CA 20. Na suchou stěrku se přilepilo PVC Fatra, pruhy bylo třeba tepelně svařit - tím vzniká neporušená celková plocha.

PVC soklík byl přilepen k ukončení PVC u stěn. PVC Fatra se vyrábí i v dekorech hodících se právě do školek a škol. Jejich zátěž vyhovuje jak bytovým tak i komerčním prostorúm.

Doba realizace: 3 dny

Podobné reference